Ziek melden

Kan jouw kind door ziekte niet naar school komen? Afmelden kan op Kindcentrum De Meander op verschillende manieren: telefonisch, per e-mail of via het formulier. Vergeet niet de ziektemelding vóór schooltijd door te geven!

Telefonisch kan een kind ziek gemeld worden door te bellen met 0592-820540. Een kind afmelden kan ook per e-mail. Stuur dan een bericht naar administratie@kindcentrum-demeander.nl. Indien we geen ziektemelding hebben ontvangen, nemen we zelf contact met ouders/verzorgers op. Zo willen we voorkomen dat kinderen onderweg iets overkomt, zonder dat wij of jullie daarvan weten. Vergeet je niet ook het taxibedrijf te informeren, wanneer jouw kind ziek is en per taxi naar ons kindcentrum gaat? Op het moment dat je kind weer naar school gaat ook zelf het taxibedrijf daarover inlichten.

Let op! Plateau Integrale Kindcentra kan alleen in contact met jou treden als je expliciet toestemming geeft voor het verwerken van jouw gegevens. Deze gegevens hebben wij hier namelijk voor nodig. Jouw gegevens worden door Plateau Integrale Kindcentra niet voor andere doeleinden gebruikt. Toestemming geef je door voor verzending het vakje achter ‘ja’ aan te kruisen.