Ons onderwijs

Kindcentrum De Meander is een openbaar kindcentrum in de Asser wijk Pittelo. Kinderen kunnen op ons kindcentrum terecht voor speciaal basisonderwijs. Centraal in ons onderwijs staan de hulpvragen van de leerlingen en onze missie, namelijk 'Onze kinderen: samenwerken'.

Door veelvuldig samen te werken met professionals vanuit verschillende disciplines binnen en buiten ons kindcentrum kunnen we onze leerlingen onderwijs aanbieden dat aansluit bij hun manier van leren en hun hulpvragen. Leerlingen worden namelijk met veel verschillende redenen naar Kindcentrum De Meander doorverwezen. 

Iedere dag gaan er ruim 200 leerlingen naar ons kindcentrum. Deze leerlingen komen uit (de directe omgeving van) Assen. Op De Meander willen we in een veilige, maar ook uitdagende omgeving, een basis leggen voor een optimale ontwikkeling van de eigen mogelijkheden van leerlingen. We begeleiden hen op weg naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. 

Meanderend
Dit sluit aan bij de naam van ons kindcentrum, de betekenis is tweeledig. De Meander staat niet alleen voor het meanderen van een rivier, maar ook voor de ontwikkeling van leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Een ontwikkeling die niet altijd volgens een rechte lijn verloopt, maar vaak meanderend vorm krijgt en op de best passende plek uitmondt.