Opleidingsschool

Academische Opleidingsschool: AOS

De meeste leerkrachten, onderwijsondersteuners en het MT van De Meander zijn opgeleid in het doen van onderzoek. Een onderzoekende houding zorgt ervoor dat men nog kritischer gaat nadenken en kijken naar het gegeven onderwijs: wat gaat goed en wat kan beter? 

Het doen van praktijkgericht onderzoek moet leiden tot schoolontwikkeling door vernieuwing en verbetering van het onderwijs. De Academische opleidingsschool heeft als doel om bij te dragen aan de eigen ontwikkeling van leerkrachten (professionalisering) en de schoolontwikkeling.

 

Leerafdeling

Samenwerkend leren en leren van elkaar. Dat zijn de uitgangspunten van de leerafdeling van Kindcentrum De Meander. Een jaar lang loopt een groep studenten van het Drenthe College onder begeleiding stage op De Meander. 

De nadruk van de stage ligt op het kennismaken met de problematiek van kinderen in het speciaal onderwijs. Dit doet een beroep op de creativiteit en het verantwoordelijkheidsgevoel van de studenten. 

In de speciaal voor het leerbedrijf ingerichte ruimte krijgen de stagiaires onder meer les in rekenen en sociale vaardigheden, informatie over beeldcoaching of beeldbegeleiding en het maken van een handelingsplan. Ook houden ze presentaties over specifieke onderwerpen waar ze kennis mee hebben gemaakt tijdens hun stage. Daarnaast lopen de studenten mee met de onderwijsassistenten en helpen ze bij de uitvoering van de lessen.

 

Stagiaires Pabo

De Meander heeft een intensieve samenwerking met de PABO van de Hanze Hogeschool uit Groningen. De studenten in leerjaar 3 en 4 die de “academische” richting kiezen komen minimaal 2 dagen stagelopen bij ons op school. Deze studenten doen onderzoek binnen de school. Het onderzoek zal praktijkgericht zijn en dus ten goede komen van het onderwijs in de groep, unit of op schoolniveau.

De studenten worden door de opleider in de school en de coördinator onderzoek begeleid.