Opleidingsschool

De Opleidingsschool

De meeste medewerkers van De Meander zijn opgeleid in het doen van onderzoek. Een onderzoekende houding zorgt ervoor dat men nog kritischer gaat nadenken en kijken naar het gegeven onderwijs: wat gaat goed en wat kan beter? 

Het doen van praktijkgericht onderzoek moet leiden tot schoolontwikkeling door vernieuwing en verbetering van het onderwijs. De Opleidingsschool heeft als doel om bij te dragen aan de eigen ontwikkeling van leerkrachten (professionalisering) en de schoolontwikkeling.

 

Leerafdeling

Samenwerkend leren en leren van elkaar. Dat zijn de uitgangspunten van de leerafdeling van Kindcentrum De Meander. Een jaar lang loopt een groep studenten van het Drenthe College onder begeleiding stage op De Meander. 

De nadruk van de stage ligt op het kennismaken met de problematiek van kinderen in het speciaal onderwijs. Dit doet een beroep op de creativiteit en het verantwoordelijkheidsgevoel van de studenten. 

In de speciaal voor het leerbedrijf ingerichte ruimte krijgen de stagiaires onder meer les in rekenen en sociale vaardigheden, informatie over beeldcoaching of beeldbegeleiding en het maken van een handelingsplan. Ook houden ze presentaties over specifieke onderwerpen waar ze kennis mee hebben gemaakt tijdens hun stage. Daarnaast lopen de studenten mee met de onderwijsassistenten en helpen ze bij de uitvoering van de lessen.

 

Stagiaires Pabo

Er is een intensieve samenwerking tussen De Meander/ Plateau en de lerarenopleidingen van de Hanzehogeschool en Hogeschool Stenden voor wat betreft het opleiden van leraren (Samen Opleiden en Professionaliseren). Deze studenten doen onderzoek binnen de school. Het onderzoek zal praktijkgericht zijn en dus ten goede komen van het onderwijs in de groep, bouw of op schoolniveau.

De studenten worden door de schoolopleider in de school en de werkplekbegeleider van de opleidingsschool begeleid.