Opvang op ons kindcentrum

Plateau Kinderopvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Denk aan voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en kinderdagopvang. 

De opvanglocaties zijn nagenoeg allemaal gevestigd in de kindcentra van Plateau. Bij Plateau Kinderopvang kun je kiezen voor vaste dagen, maar ook voor een meer flexibele vorm van opvang.

Kinderen die naar Kindcentrum De Meander gaan maken - afhankelijk van de wensen - gebruik van verschillende locaties van Plateau Kinderopvang. Meer informatie over deze kinderopvanglocaties is te vinden op de website van Plateau Kinderopvang. Hier zijn ook de GGD-rapportages per locatie te vinden.