Zorg

Kindcentrum De Meander is een kindcentrum voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen worden met heel verschillende redenen naar De Meander doorverwezen. Dit zorgt voor grote verschillen in aanpak en aanbod. We passen ons onderwijs dan ook aan, aan de hulpvraag van de leerling.

Om onze leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden, hebben de leerkrachten van ons kindcentrum gerichte opleidingen gevolgd, zoals de cursus Speciaal Onderwijs, de Master SEN (Special Educational Needs) of de cursus Gedragsspecialist. Verder zijn veel leerkrachten gediplomeerd Remedial Teacher. Dit zorgt ervoor dat we onze leerlingen ook binnen de groep gespecialiseerde hulp kunnen aanbieden door hun leerkracht.

Extra ondersteuning
Daarnaast spelen ook de onderwijsassistenten/ leraarondersteuners een grote en belangrijke rol in de begeleiding van de leerlingen. Zij geven ze bijvoorbeeld extra ondersteuning, zoals meer uitleg. De inhoud van ons onderwijsaanbod is vergelijkbaar met het onderwijspakket op een regulier kindcentrum.

Niveaugroepen
Op De Meander tellen de groepen gemiddeld 15 leerlingen. Voor kleuters is een maximumgrootte van 12 leerlingen het streven. Op ons kindcentrum werken we met bouwen, een onder-, midden en bovenbouw. De leerkrachten van een bouw zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen van een bouw. Niet alle lessen worden dan ook in de stamgroep van de leerling gegeven. Voor rekenen en lezen krijgt een groot deel van de leerlingen les in niveaugroepen binnen hun bouw. Tijdens deze lessen zitten de leerlingen in een andere groep met andere leerlingen en een andere leerkracht. Zo komen wij de verschillen tussen leerlingen tegemoet.