Kennismaken

Oriënterende gesprekken

Indien ouders/verzorgers het advies krijgen van de basisschool zich te oriënteren op een andere vorm van onderwijs, dan is een kennismaking-en oriëntatiegesprek met Kindcentrum De Meander altijd mogelijk. Ook als ouders/verzorgers op eigen initiatief een dergelijk gesprek wensen, dan is dat altijd mogelijk. We praten ouders/verzorgers van harte bij over onze school, de aanwezige expertise etc. Tevens draagt een rondleiding bij aan een goed beeld van hetgeen wij voor uw kind kunnen betekenen.

Kortom: met eigen ogen zien hoe het eraan toegaat op Kindcentrum De Meander? Zelf ervaren hoe speciaal basisonderwijs eruit ziet? Via de administratie van de school kunt u een gesprek aanvragen.

Let op! Plateau Integrale Kindcentra kan alleen in contact met jou treden als je expliciet toestemming geeft voor het verwerken van jouw gegevens. Deze gegevens hebben wij hier namelijk voor nodig. Jouw gegevens worden door Plateau Integrale Kindcentra niet voor andere doeleinden gebruikt. Toestemming geef je door voor verzending het vakje achter ‘ja’ aan te kruisen.

Ja, Ik geef toestemming om mijn gegevens te verzamelen