Aanmelden

Wil je een kind aanmelden op Kindcentrum De Meander, dan gelden er andere regels i.v.m. aanmelding op een reguliere basisschool. Voordat een leerling op onze school kan worden aangemeld, heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

De school (bevoegd gezag) waar de leerling onderwijs volgt (de verwijzende school) vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT) van het samenwerkingsverband. De CvT beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal basisonderwijs. Deze procedure geldt voor alle SBO-scholen.

Heeft de CvT een positieve of tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring afgegeven, dan moeten de ouders/verzorgers de leerling zelf aanmelden bij de Speciale School voor Basisonderwijs. Het afgeven van een verklaring door de CvT betekent dus niet automatisch dat de leerling is aangemeld bij De Meander. U dient dus uw kind te melden bij de administratie van de school! Zonder een geldige toelaatbaarheidsverklaring  kan de leerling niet op De Meander geplaatst worden.

Voor meer informatie over de Commissie van Toelaatbaarheid verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs: www.passendonderwijs-po-22-01.nl. Ook kunt u contact opnemen met De Meander als u vragen heeft over toelaatbaarheid en/of aanmelden bij het SBO.

Let op! Plateau Integrale Kindcentra kan alleen in contact met jou treden als je expliciet toestemming geeft voor het verwerken van jouw gegevens. Deze gegevens hebben wij hier namelijk voor nodig. Jouw gegevens worden door Plateau Integrale Kindcentra niet voor andere doeleinden gebruikt. Toestemming geef je door voor verzending het vakje achter ‘ja’ aan te kruisen.

Ja, Ik geef toestemming om mijn gegevens te verzamelen