Schooltijden

We hanteren het vijf-gelijke-dagenmodel; alle dagen dezelfde schooltijden. Alle kinderen eten tussen de middag onder toezicht op school.

Maandag 08.40 - 14.10
Dinsdag 08.40 - 14.10
Woensdag 08.40 - 14.10
Donderdag 08.40 - 14.10
Vrijdag 08.40 - 14.10


Inloop 
Tussen 8.30 en 8.40 is er een vrije inloop. De leerkrachten zijn dan aanspreekbaar voor korte mededelingen. Tijdens de lessen kunnen ze in principe niet gestoord worden. Mocht je een leerkracht langer willen spreken, dan kun je altijd een afspraak maken.