Hier staan wij voor

Op Kindcentrum De Meander staat het schoolklimaat voorop. Als leerlingen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich immers beter. Ons doel is dan ook kinderen plezier in leren geven. Dat is niet altijd even eenvoudig, omdat veel van onze leerlingen eerder zijn 'vastgelopen' in het reguliere basisonderwijs. 

Door hen een onderwijsaanbod op maat te bieden, gekoppeld aan een positieve leeromgeving, hopen we ze dit plezier terug te geven. Ook kunnen onze leerlingen zich zo ontwikkelen op het niveau dat bij hen past. We proberen door een duidelijkere structuur de leerlingen veiligheid en vertrouwen te bieden, waardoor ze in staat worden gesteld zichzelf en anderen te accepteren en te respecteren.

Beste uit zichzelf halen
Daarom bieden we niet alleen aanbodgestuurd onderwijs aan, maar ook vraaggestuurd onderwijs. We scheppen situaties waarbij ook veel ruimte is voor de mogelijkheden en de belangstelling van het kind zelf. Kinderen moeten het beste uit zichzelf kunnen halen. Als kindcentrum moeten we dat faciliteren. Dit betekent niet dat de leerling volledig vrij gelaten wordt, of dat alles om de leerling draait. Een aantal basisvaardigheden (denk aan schrijven, rekenen en lezen) moet ieder kind leren, simpelweg omdat de maatschappij daarom vraagt. 

PBS

Positive Behavior Support (PBS) is erop gericht om gedragsproblemen te voorkomen en het leren te bevorderen. Leerlingen worden gestimuleerd gewenst gedrag te tonen. Door het dagelijks benoemen en zichtbaar maken van positief gedrag weten leerlingen wat er van hen verwacht wordt. Kernwaarden zijn hierbij veiligheid, respect en betrokkenheid.

Wat betekent dit voor De Meander?

  • We begeleiden onze leerlingen bij het leren leren, het leren van elkaar, het verkrijgen van inzicht in zichzelf en bij het ontwikkelen van hun verantwoordelijkheidsgevoel.
  • We luisteren naar de kinderen en ontdekken zo waar hun belangstelling ligt en wat hun mogelijkheden zijn.
  • We zorgen voor een veilige, uitdagende en positieve leeromgeving die duidelijk en voorspelbaar is voor onze leerlingen.
  • We zetten de hulpvragen van de kinderen centraal.